ביטוח למקרה מוות ריסק

ביטוח החיים הוא הביטוח היחיד שאנחנו לא רוכשים עבור עצמנו, אלא עבור בני המשפחה שלנו או עסק/חברה. רכישת פוליסת ביטוח חיים נועדה לדאוג לבני המשפחה שנשאיר אחרינו, בדרך כלל בני זוג וילדים, על ידי הבטחה של סכום פיצויים קבוע מראש שיגיע לידיהם במקרה ונלך לעולמנו או לשותפים בעסק/חברה בגין אובדן הכנסה.
ביטוח ריסק הוא כיסוי ביטוחי הנפוץ ביותר, המבטיח פיצוי כספי לשארים של בעל הפוליסה. הפיצוי יכול להגיע בצורת תשלומים חודשיים קבועים או כפיצוי חד פעמי.
ה"סיכון" אותו לוקח המבוטח בעת רכישת ביטוח מסוג זה, הוא שבמידה והמקרה הביטוחי לא יתרחש עד סיום תקופת הפוליסה, הוא לא יקבל את כספו, מכיוון שבביטוח מסוג זה לא כולל מרכיב חסכון.

 

סוגי ביטוחי ריסק:

ביטוח ריסק במקרה מוות בו יקבלו המוטבים הרשומים בפוליסה או יורשים פיצוי חד פעמי לפי גובה הכיסוי שנקבע מראש בפוליסה. עלותו של ביטוח ריסק משתנה בכל שנה בהתאם לגיל המבוטח, ביטוח זה נרכש גם בכל לקיחת משכנתא, זה חלק מדרישות הבנק.

 

ביטוח ריסק בעת גילוי מחלות קשות – ביטוח זה נועד להעניק ללקוח פיצוי חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה (לפי רשימת מחלות ידועה מראש, שונה מחברת ביטוח אחת לשנייה), זאת על מנת לאפשר לו ולמשפחתו להתמודד עם המחלה, הכולל לפעמים הוצאות רבות ואבדן הכנסות, ולשמור על רמת החיים שלהם. גובה הפיצוי נקבע בזמן עריכת הפוליסה, ובהתאם לגובהו נקבעת עלות הפוליסה. בעת גילוי המחלה המבוטח יקבל פיצוי חד פעמי כפי שנקבע בפוליסה. 

 

ביטוח ריסק בביטוח אובדן כושר עבודה – מהווה רכיב עיקרי בפוליסות ביטוח מנהלים/פנסיה. ביטוח זה נועד להעניק למבוטח ולמוטבים הגנה כלכלית במקרים בהם המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס או מוות( שארים).
 

  • עידן פיננסים הבית הכלכלי שלך

  • השקעות ופיננסים ייעוץ כלכלי

  • השקעות ביטוחים כלכלת המשפחה