ביטוח גילוי מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מעניק פיצוי כספי חד פעמי לכיסוי הוצאות המשפחה והבטחת רמת החיים או בחירת הטיפול הרפואי הטוב ביותר במקרה שהמבוטח חלה באחת מהמחלות מהרשימה( בין 34-40 מחלות קשות). הרשימה נמצאת בפוליסה בכל חברה והרשימה דומה בין החברות השונות.

מחלות קשות מוגדרות כמחלות הבאות – התקף לב, טרשת נפוצה, שבץ מוחי,  ניתוחי מסתמי לב, ניתוחי מעקפי לב, ניתוח אבי העורקים וקרדיומיופטיה, סרטן (הרשימה מפורטת בביטוח עצמו וכמובן אצל חברות הביטוח). הכיסוי הביטוחי אגב הוא למספר אירועים (2-3). כלומר אם למבוטח יש  שני אירועים ביטוחים הוא יקבל את המענק פעמיים.

ניתן לבטח אך ורק למחלות סרטן מסוגים שונים, כיסוי זה זול יותר מהכיסוי המורחב ומתאים יותר במצבים מסוימים בהם הפוליסה יקרה.

הפוליסות השונות מעניקות פיצוי חד פעמי של עד 600,000 ש"ח למבוטח שלקה באחת מהמחלות הקשות או באחד מהאירועים הרפואיים הקשים הנכללים בכיסוי (סכום הפיצוי הינו בהתאם לסכום הביטוח שרכש המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח). פיצוי כספי נוסף, בגובה 100% מסכום הביטוח, יינתן במקרה ביטוח שני, בכפוף להוראות הפוליסה.

ביטוח זה משמש מין רשת הגנה כלכלית במקרה של גילוי מחלה קשה, לרוב מומלץ לקנות כיסוי כספי שיכסה שכר עבודה שנתי או דו שנתי של אחד ההורים הנאלץ להתמודד עם המחלה או לטפל באחד מבני המשפחה.