ביטוח סיעודי

ביטוח סיעוד הוא ביטוח שמטרתו מתן מענה לצרכים המתעוררים כאשר אדם נזקק לשירותי סיעוד, כלומר הופך לתלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היומיום.

הביטוח הסיעודי בישראל מטופל בכמה רבדים:

 

באמצעות המדינה-

 

המוסד לביטוח לאומי, אמון על ישום חוק הסיעוד ומעניק כיסוי נוגבל רק לסיעוד שאינו כולל אשפוז.

הענקת שירותים לפי שעות שבועיות לפי תקרת מימון עד 18 שעות שבועיות, מוצרי ספיגה, משדר מצוקה ועוד. אין גמלה כספית. גיל זכאות מגיל 67 לגברים ומגיל 64 לנשים, ישנו מבחן הכנסות ותנאים נוספים הנמצאים באתר ביטוח לאומי.

 

משרד הבריאות מעניק במסגרת הרובד הבסיסי מימון לאשפוז במוסד סיעודי. לאחר השלמת הליך הזכאות, מקבל מי שנקבע כזכאי לסיוע אישור זכאות ("קוד") הקובע את גובה ההשתתפות של משרד הבריאות במימון הוצאות האשפוז במוסד הסיעודי שבהסכם. היקף הסיוע לצורך אשפוז סיעודי, נקבע על פי "מבחני הכנסה" - הבודקים את הכנסותיו של האדם הסיעודי ואת נכסיו, וכן את הכנסות בן או בת הזוג שלו וילדיו הבגירים. בהתאם לכך נקבע גובה ההשתתפות העצמית אותה נדרשת המשפחה לשלם כחלקה במימון עלות האשפוז. משרד הבריאות מסייע גם במימון מכשירי שיקום וניידות.

באמצעות קופות חולים-

ביטוח סיעוד במסגרת פוליסה קבוצתית של חברי קופת החולים, הפוליסה האחידה של קופות החולים מאפשרת לכל אחד מחברי הקופה להצטרף לביטוח הסיעודי הקבוצתי של הקופה, ללא מגבלה של גיל הצטרפות מקסימלי.

פוליסת הביטוח האחידה של קופת החולים מעניקה פיצוי חודשי של עד 10,000 ₪ בהתאם לגיל המבוטח ולתקופה מקסימלית של עד 60 חודשים (5 שנים) בלבד.

מחיר הביטוח הסיעודי בקופות החולים משתנה בהתאם לגיל המבוטח בצורה אחידה בכל קופות החולים כאשר הפרמיה החודשית יכולה להשתנות משנה לשנה בהתאם לתנאים מקדימים של רשות שוק ההון.

פוליסת סיעוד באמצעות קופות חולים מכסה מצב סיעודי הנגרם ממחלה בלבד ולא מתאונה.

ניתן להצטרף לביטוח הסיעודי של כל אחת מקופות החולים בכל גיל (כולל הצהרת בריאות).

ניתן לעבור בין הקופות באופן חופשי, ללא חיתום ללא תקופת אכשרה וללא אובדן זכויות.

באמצעות חברות ביטוח פרטיות-

ביטוח סיעודי פרטי בחברות הביטוח- פוליסת ביטוח סיעודי פרטית היא חוזה אישי בין המבוטח וחברת הביטוח. הביטוח הסיעודי בחברת ביטוח מבוסס בעיקרו על פיצוי כספי חודשי, ללא תלות במצבו הכלכלי של האדם וללא השפעה או קיזוז עקב קבלת סיוע כלשהו מגורם אחר. היקף הכיסוי ותקופת הפיצוי נקבעים על ידי המבוטח, במועד ההצטרפות לביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה. יש סוגים שונים של פוליסות ביטוח סיעודי והגדרות שונות בתוך כל פוליסה מבחינת תקופת הכיסוי, השינויים בפרמיה החודשית, תקרת הכיסוי ועוד.

בחלק מפוליסות הסיעוד, ניתן לצבור זכויות לאורך שנות התשלום הנקראות ערכי סילוק, כך שגם אם מפסיקים לשלם אחרי מספר שנים, למבוטח נשמרות חלק מזכויותיו והוא ימשיך להיות זכאי לתגמולי ביטוח כל חייו.

למבוטח יש אפשרות להתאים את תנאי הפוליסה לצרכיו האישיים וליכולותיו הכלכליות. 

במרבית הפוליסות, הפרמיה קבועה למשך כל חיי המבוטח ונקבעת בהתאם לגיל בו הצטרף המבוטח לביטוח.

המבוטח יכול לקבוע את סכום הפיצוי ומשך תקופת הכיסוי, בהתאם ליכולותיו, העדפותיו וצרכיו.

תקופת ההמתנה משתנות בין הפוליסות, ועשויה לנוע בין חודש אחד לבין כמה שנים, בהתאם להעדפותיו ויכולותיו הכלכליות של המבוטח.

בחינת הזכאות נעשית על ידי חברת הביטוח, כך שייתכנו מקרים בהם המבוטח מוכר כסיעודי על ידי גוף אחר (למשל ביטוח לאומי) אך לא יוכר כסיעודי בחברת הביטוח.

מקרה ביטוח סיעודי יוגדר כאחד משני ארועים: 1. מצב בריאות ותפקוד ירודים כתוצאה ממחלה או תאונה אשר בגינו אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), לפחות X מתוך 6 הפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים, ניידות.

2. מצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח עקב "תשישות נפש" שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.

  • עידן פיננסים הבית הכלכלי שלך

  • השקעות ופיננסים ייעוץ כלכלי

  • השקעות ביטוחים כלכלת המשפחה