קופות גמל

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך או בינוני המיועד להבטיח לך, שכיר או עצמאי, הכנסה בעתיד כגון קרנות השתלמות או בעת הפרישה מהעבודה.

קיימות היום בשוק מגוון רחב של קופות גמל מסוגים שונים.

קופת גמל להשקעה -

 • אפשרות לחסוך באמצעות הפקדות חודשיות או כסכום חד פעמי - עד 71,121 בשנה ללקוח.

 • הכספים המופקדים בקופה נזילים וניתנים למשיכה חלקית או מלאה, מדי יום.

 • אפשרות לחסוך עבור הילדים או הנכדים בחשבון שיירשם על שמם.

 • מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות המאפשרים התאמה מירבית לתנאי השוק ולהעדפת הלקוח, תוך אפשרות לחשיפה לנכסים אלטרנטיביים.

 • שינוי מסלולי השקעה אינו כרוך בתשלום ואינו נחשב ארוע מס.

 • אפשרות להמיר את הכספים הצבורים בקופה כקצבה חודשית לכל החיים החל מגיל 60 וליהנות מפטור מלא ממס רווחי הון. בנוסף, הקצבה החודשית תחשב כ'קצבה מוכרת' (קצבה פטורה ממס הכנסה)

 • ההפקדות עצמן אינן מקנות הטבת מס (בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני).

קרן השתלמות - 

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני - האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

 • הסכומים והרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס הכנסה בכפוף למספר תנאים.

 • שכירים ועצמאים רשאים להפקיד. 

       תקרת הפרשות לקרן השתלמות לשכירים:
       מעביד - עד 7.5% מהשכר, כאשר הפרשת העובד חייבת להיות בשיעור של 1/3 (שליש) לפחות מזו של המעסיק                   (ובמקרה זה 2.5% מהמשכורת הקובעת).
       תקרת השכר לשכירים עומדת על 15,712 ש"ח לחודש. התקרה מתעדכנת מעת לעת. במידה והמעביד מבצע הפקדות             בגין שכר מעל תיקרה זו, עבור העובד, 
       העובד יחוייב במס שולי על ההפרש בין תיקרת ההפקדה לבין ההפקדה בפועל.
       תקרת הפרשות לקרן השתלמות לעצמאים:
       הפקדה מוטבת ללא חיוב במס רווח הון, תתאפשר עד 7% מההכנסה החייבת בפועל ועד לתקרת שכר של 264,000               ש"ח בשנה.
       הסכום המוכר לניכוי מס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרת שכר של 264,000 ש"ח בשנה.
       כלומר, על מנת ליהנות מהטבת ניכוי, ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית וסכום שנתי מצטבר של עד 11,880 ₪.         תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2019 עומדת על                 18,480 ₪.  מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.
         

 • הפרשת המעסיק לקרן השתלמות אינה מחויבת על פי חוק.

 • הפרשות עובד עצמאי לקרן השתלמות תלויה ברצונו בלבד, והוא זכאי להטבות מס בגין הפרשות אלה עד לתקרה.

 • ניתן להעביר את הכספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת (גם אם קרן ההשתלמות האחרת מנוהלת אצל חברה אחרת) תוך שמירה על הוותק המקורי של העובד בקרן.

 • העובד משך את הכספים מהקרן רק לאחר המועדים הבאים ולמטרות המפורטות בכל מועד:

       לאחר 3 שנות ותק בקרן, וזאת לצורך מימון השתלמויות או לימודים.

       לאחר 3 שנות ותק בקרן ובתנאי שהעובד הגיע לגיל פרישה מעבודה, וזאת לכל מטרה.

       לאחר 6 שנים מתחילת ההפקדות לקרן, וזאת בכל גיל ולכל מטרה.

 • קרן השתלמות היא על שם העובד, והכספים שייכים לו גם אם הפסיק לעבוד באותו מקום עבודה שדרכו נפתחה קרן. 

 • בעת הפסקת תשלומים לקרן השתלמות מכל סיבה, אין פגיעה כלשהי והכספים בקופה הממשיכים לצבור ותק וריביות ניתנים למשיכה בהתאם לכללים.

 • הוותק בקרן נספר ממועד ההפקדה הראשונה.

 • במקרה של פטירת העובד ניתן למשוך את הכספים מיידית.

 • ניתן למשוך כספים מקרן השתלמות חדשה על סמך ותק של קרן השתלמות ישנה שלא בוצעה בה משיכה.

 • חוסכים בקרנות השתלמות יכולים לקבל הלוואות בריביות נמוכות ובתנאי החזרה נוחים יותר מאשר בבנקים.

קופת גמל בניהול אישי IRA -

ניהול אישי IRA (ראשי תיבות: Individual Retirement Account) הוא מוצר פיננסי, שמאפשר לכם לקבל שליטה מלאה על ניהול כספי הגמל וההשתלמות שלכם. במקום לבחור מבין אחד ממסלולי ההשקעה המנוהלים על ידי החברות המנהלות כמוצר מדף, ה-IRA הוא פלטפורמה המאפשרת ניהול מותאם אישית, לפי אופי המשקיע ונטייתו לשמרנות או לסיכון. כל זאת, תוך אפשרות לעדכון התיק בתדירות המתאימה לכם.

 • החוסך מנהל את ההשקעות בעצמו, יכול לבחור את ניירות הערך והסיכון.

 • עמלות מסחר וניהול יחסית נמוכות.

 • דמי הניהול נמוכים ביחס לקופות גמל מנוהלות אחרות.

 • החוסך יכול לבחור במנהל תיקים שיעשה לו את השרות וינהל לו את תיק ההשקעות(קופת הגמל)

קופת גמל תיקון 190 -

תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 ומתייחס למגוון נושאים וביניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן. אחד מיתרונות התיקון הינו האפשרות להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך את הכספים באחת משתי האפשרויות הבאות:
משיכת קצבה חודשית – כאשר הקצבה תהא פטורה ממס לכל החיים.


היוון קצבה מוכרת (משיכה חד פעמית) – בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים ובתשלום מס בשיעור של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, במקום שיעור של 25% מס ריאלי ממרכיב הרווח, כפי שנהוג בשוק*. 

לחיסכון באמצעות קופת גמל יתרונות רבים על פני אלטרנטיבות השקעה אחרות בשוק. ניהול הכספים במסגרת קופת גמל מעניק יתרונות בולטים:

 • תמהיל השקעה מגוון אשר מעניק יציבות וביטחון – השקעה בנכסים סחירים בבורסה וכן בנכסים שאינם סחירים (עסקאות מחוץ לבורסה), השתתפות בהנפקות לגופים מוסדיים, חשיפה לניירות ערך גם בארץ וגם בחו"ל.

 • גמישות - אפשרות לביצוע שינוי מדיניות ההשקעה באמצעות העברת כספים בין מסלולים בכל עת ולפי הצרכים האישיים. מעבר בין מסלולי השקעה: בקופת גמל לפי תיקון 190 ניתן לעבור בין מגוון רחב של מסלולי השקעה בכל רגע נתון - מכללי למנייתי, ממנייתי לאג"חי וכו'. כל זאת ללא עלות וללא תשלום מס.

 • מינוף – ניתן לקחת הלוואה כנגד קופת הגמל ובכך למנף את ההשקעה.

 • מינוי מוטבים – בקופת גמל ניתן למנות מוטבים ולקבוע מה יהיה חלקם ללא קשר לשארים החוקיים או היורשים לפי דין.

 • דחיית מס – יתרון משמעותי הינו התחשבנות מס על רווחי ההון רק בעת משיכת הכספים, כלומר הכסף כולו 'עובד' מרגע ההפקדה ועד לרגע משיכת הכספים. ניתן לבצע שינוי במדיניות ההשקעה ללא התחשבנות מס באמצעות העברת הכספים בין מסלולי ההשקעה ללא הגבלה.

 • פטור מתשלום מס רווחי הון במכירת נייר ערך, בקבלת דיבידנד או במקרה של קבלת ריבית מאיגרת חוב.

 • מיסוי מופחת על הרווחים – גובה המס על הרווח עומד על 15% נומינלי במקום 25% מס ריאלי כפי שרווח בשוק**. בסביבת אינפלציה של 0% מדובר בהטבת מס משמעותית.

 • היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190, מתאים בעיקר לבעלי כספים פנויים הקרובים לגיל 60, המבקשים למצוא אלטרנטיבה מצויינת להשקעה. כמו כן, תיקון 190 פותח אפשרות לשכירים בעלי הכנסה גבוה (מפעמיים השכר הממוצע במשק) המעוניינים להפקיד לחיסכון פנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס. תיקון 190, מאפשר למשוך את הכספים כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) תוך ניצול הטבות מס לעמיתים אשר עומדים בתנאים מסוימים.

 • משיכת הכסף ניתנת בשתי דרכים: א. קצבה חודשית פטורה ממס - החל מגיל 60. ב. משיכה חד פעמית בדרך של היוון קצבה מוכרת בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי** – החל מגיל 60 ובכפוף לעמידה בתנאים נוספים.

 •  ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי בדרך של היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190 אם העמית עומד בתנאים הבאים במצטבר: גיל העמית הינו 60 ומעלה, העמית מקבל קצבה חודשים העולה על סכום הקצבה המזערית בהתאם להוראות הדין (4,512 ₪ נכון לשנת 2019), הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012, חתימה על הצהרה ביחס לכספים שהופקדו על ידו בקופות גמל ועמידתו בתקרות הפקדה בהתאם להנחיות רשות המיסים.

עידן פיננסים הבית הכלכלי שלך

השקעות ופיננסים ייעוץ כלכלי

השקעות ביטוחים כלכלת המשפחה