תכנון וליווי לכלכלת המשפחה

למי מיועד התהליך?


רוצים לשפר את מצבכם הכלכלי?
אתם מרוויחים יפה אבל הכסף בורח לכם בין הידיים?
צריכים סדר בכל הנושא הכלכלי-ביטוחי.
קיבלתם סכום כסף גדול ואתם רוצים להגשים אתו את החלומות שלכם?
עומדים בפני החלטה כלכלית משמעותית עבורכם?

רוצים דרך לעצמאות פיננסית?

מה התהליך כולל?
התהליך כולל 3 פגישות וליווי למשך חצי שנה.
פגישה ראשונה: בחינת התשתית הכלכלית וההתנהלות הקיימת

במהלך הפגישה נדון במצב הקיים, נעבור על מבנה הכנסות והוצאות המשפחתי, נסקור את הנכסים שיש לכם (נדל"ן, רכבים, חסכונות, השקעות, ניירות ערך, קרנות השתלמות, חשבונות עו"ש וכו'), נבחן את ההתחייבויות המשפחתיות (משכנתה, הלוואות, חובות, אוברדרפט וכו'), ונרכז את הנתונים לגבי פנסיות, קופות גמל, ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות וסיעוד וכו'.
הכנת תיק ייעוץ
על סמך הנתונים שלכם, אבנה תיק ייעוץ אשר מציג שיקוף של המצב המצוי, תשתית למצב רצוי, הגדרת פערים ואלטרנטיבות לפתרון.
התיק כולל סקירת המצב הקיים וניתוח פערים למצב הרצוי מההיבטים העיקריים הבאים – תזרים, מאזן משפחתי, הגנות כלכליות וניתוח הפערים, היעדים המשפחתיים – סקירת היעדים ואופן המימוש שלהם בטווח הקצר, הבינוני והארוך וכו'.

פגישה שניה: דיון על תיק ייעוץ לקבלת החלטות

בפגישה זו נעבור על תיק הייעוץ ונדון על כל סעיף בו.
נבין את המצב הקיים והפערים בין המצב המצוי ומצב הרצוי מההיבטים של תזרים ההכנסות (הכנסות משכר והכנסות אחרות) וההוצאות (הוצאות קבועות והוצאות משתנות). נעבור על ההגנות הכלכליות (ביטוחים) ופנסיות ובמידה ויש פערים בין המצב הרצוי למצב הרצוי נדון בפתרונות אפשריים. נעבור על המטרות והיעדים המשפחתיים ונבין את המשמעות הכלכלית של מימושם הן בתכולה והן במועדים הרצויים למשפחה. נדון על היעדים שחוזרים על עצמם והיעדים החד-פעמיים. נעבור על התוכנית למימוש היעדים ונבין את היתכנות שלה. במידת הצורך נקבע יחד משימות לביצוע בנושאים כמו ביטוחים, אשרור היעדים ומועד מימושם, החלטה על מבנה הוצאות רצוי וכו', ונקבע תוכנית עבודה להמשך.

פגישה שלישית: בדיקת מצב והתקדמות והתאמות לפי הצורך. מעקב אחר מימוש התוכנית שנקבעה.
עדכון הכנסות/הוצאות, תקציב והיעדים המשפחתיים.


מה תקבלו?
1.    תובנות מעשיות איך לשפר את מצבכם הכלכלי.
2.    תוכנית עבודה למימוש היעדים והמטרות שלכם.
3.    תיק מסודר ובו עיקרי הנושאים הבאים:

 • ניתוח המצב הקיים, שיקוף ראשוני.

 • תזרים הכנסות והוצאות.

 • מאזן משפחתי – נכסים מול התחייבויות.

 • ניתוח ההלוואות.

 • הגנות כלכליות:

      1)    ביטוחי חיים – כמה זה עולה, מה יקבלו השארים והאם זה יספיק להם
      2)    ביטוח סיעודי – מה יש והאם זה מספיק
      3)    ביטוחי בריאות – כמה זה עולה
      4)    פנסיה – מה הצבירה ומה הקצבה הצפויה
      5)    ניתוח תקופת הפנסיה – האם זה מספיק ומה המשמעות לסגור את הפער

 • יעדים משפחתיים:

      1)    יעדי בלת"מ ויציבות כלכלית
      2)    יעדים שוטפים
      3)    יעדים לטווח קצר, בינוני, ארוך
      4)    יעדים לילדים
      5)    סה"כ יעדים ותוכנית עמידה ביעדים

 • סיכום המצב הקיים והאתגרים הכלכליים של המשפחה

 • תקציב משפחתי

 • הצגת חלופות לפתרון

 • משימות לביצוע

 • תוכנית עבודה למימוש היעדים