מהן השקעות אחראיות ואיך הן משפיעות על הכסף והעתיד שלנו?

"השקעות אחראיות" ESG היא גישה של השקעות, שבה בבחירת החברות מתייחסים לא רק לפרמטרים פיננסיים אלא גם לרווחה החברתית הכוללת בהיבטים של מימשל תאגידי, אחריות חברתית ואחריות סביבתית. באנגלית גישה זו נקראת ESG, קיצור של  Environment, Social & Governance. גישה זו מעודדת נורמות עסקיות שלוקחות בחשבון את הסביבה והחברה ומגדירות תחומים שרצוי לא להשקיע בהם.


מה זה אומר?


בגישה זו, נבחנות חברות בשלושה היבטים. תאגידי- השקעות בחברות המעורבות במתן שוחד ושחיתות, תגמול לנושאי משרה, מעורבות בהעלמת מס, מנגנון התרומות. 
סביבתי- מזהמים, השפעות אקלימיות, הפחתת שימוש במשאבים, הקטנת פגיעה ביערות, התייעלות אנרגטית ועוד. 
חברתי- קידום בריאות ובטיחות הציבור, מגוון תעסוקתי, יחסי עובד מעביד, תנאי עובדים, הגנה על זכויות אדם ועוד.


 למה זה טוב למשקיעים? 


הפחתת סיכוני הסביבה עשויה לתרום לאורך זמן לרווחיות לדוגמא התייעלות אנרגטית, וכן להקטין חשיפה לתביעות ופגיעה במוניטין; השקעה בתחום החברתי עשויה להגדיל את הפריון של החברה ולשפר את הנאמנות למותג; השקעה בתחום הממשל התאגידי עשויה להוביל לתיאום האינטרסים של בעלי המניות וההנהלה ולהעלאת האטרקטיביות בעיני המשקיעים לאורך זמן.
בכל שנה  עם עליית המודעות לתחומים אלה, חל גידור אדיר בהיקפי תעודות הסל וקרנות ההשקעה שמשקיעות בהשקעות אחראיות פי כמה וכמה ועל פי תחזיות מצפים להשקעות של כ-23 טריליון דולר במהלך שני העשורים הבאים, כמו כן לחברות מסוימות יש אפילו ציון ESG. הצמיחה נובעת משילוב של 3 כוחות שוק גדולים שמניעים זה את זה:
1. החברות מטמיעות כללי ESG בפעילותן במטרה לקבל ציון גבוה שיעלה את אטרקטיביות ההשקעה בהן.
2. היקף הכספים המנוהלים בגופים המוסדיים לפי שיטה זו עולה.
3. הרגולטורים ברחבי העולם, מרחיבים את התערבותם בנושא.


לסיכום


נראה כי ככל שהשפעת ההתחממות הגלובלית נהיית ברורה ומוחשית, כמו גם העובדה שהציבור הרחב הולך ומבין את משקלם של פרמטרים קיימותיים שונים מבלי לגרום לתשואת חסר ביחס למדדים עיקריים מעלה את האטרקטיביות בהשקעה לפי שיקולי ESG.
בנוסף בשיטה זו ניתן לזהות ולבחון סיכונים כלכליים הטמונים בחברה מהיבטים סביבתיים, חברתיים ומנהליים – ולייצר ערך למשקיע . כך למשל, חברות מזהמות כפופות לרגולציה כבדה שעשויה לפגוע ברווחיות שלהן, ואילו חברות שהעניקו לעובדים יחס הוגן משיגות ביצועים פיננסיים טובים יותר. ציון ESG משקלל כאמור גם כללי ממשל תאגידי, המגדירים נורמות להתנהלות תקינה של חברות, מגבירים את איכות הפיקוח והבקרה עליהן ומקטינים את אי הוודאות מבחינת התנהלותן. זאת, בין היתר מתוך ההבנה שכללי ממשל תאגידי מהווים אינדיקציה לסיכונים פוטנציאליים ולפגיעה אפשרית בביצועי חברה.