תיקון 190

קופות גמל לפי תיקון  190 - אפיק השקעה גמיש ומשתלם

לקראת גיל 60, הנכונות ללקיחת סיכונים משתנה וקיימות אפשרויות השקעה נוספות. אפיק החיסכון שמציע תיקון 190 נועד להעלות את כדאיות ההשקעה, ומציע הטבות מס אטרקטיביות לצד גמישות מירבית במשיכת הכסף.  

אז מה זה בעצם אומר קופת גמל לפי תיקון 190?

  

 • הפקדה לקופת גמל ייעודית לפי תיקון 190, המנוהלת על-ידי חברות הביטוח ובתי השקעות. 

 • התכנית נזילה, וניתנת למימוש בכל עת.

 • דמי ניהול נמוכים.

 • אפשרות למינוי מוטבים. 

 • ניתן למשוך את הכספים כקצבה פטורה ממס

 • אפשרות לקבלת הלוואות בתנאים נוחים בגובה של עד 80% מההשקעה.  

 • בעת משיכה הונית (לא קצבתי) הרווח הנומינלי יחויב במס בשיעור של 15% - לעומת שיעור של 25% מהרווח הריאלי החל ביתר אפיקי החיסכון (קרנות נאמנות, אג"ח צמודות, ריבית על פקדונות בנק וכו'). 

 • בעת המשיכה, אין צורך בפנייה למס הכנסה לקבלת אישורים, ללא כל התהליך הבירוקרטי שיש בקופות גמל.

 • זכאות להטבת מס - ניכוי של עד 35% מ-35 אלף השקלים הראשונים בשנת ההפקדה. בעת המשיכה, סכום זה ימוסה כהכנסה לפי שיעור המס השולי (ללא קשר אם נהנית בפועל מהטבה בעת הפקדה)

 • קיימת תקרה לסכום ההפקדות, בהתאם לגיל בעת ההפקדה נע בין 5-9 מיל שח.

 • גמישות מלאה במעבר בין מסלולי השקעה - ללא תשלום מס (לדוגמה, שינוי מסלול בקרן נאמנות, המחייב פדיון ותשלום מס). 

 • במקרה של פטירה - עד גיל 75 הרווחים פטורים ממס.   במקרי פטירה מעל גיל 75, היורשים משלמים 15% מס על הרווחים.  ה 35 אלף הראשונים - פטורים ממס בהורשה.

​​למי זה מתאים?

חוסכים מעל גיל 60, שיקבלו/המקבלים קצבת פנסיה בגובה של מעל ל-4,525 ש"ח (נכון ל2020, לשם משיכה - שני התנאים חייבים להתקיים יחד).

למי זה לא מתאים?

 קצבת הפנסיה של המשקיע/ה שתתקבל בעתיד תהיה  קטנה מ-4,525 ש"ח לחודש - בעת המימוש,  מלוא סכום המשיכה יחויב ב-35% ניכוי מס במקור. 

חוסכים שמחפשים השקעה נזילה מהרגע הראשון, אך עדיין לא הגיעו לפנסיה. 

מי שנולד לפני 1.1.1948 זכאי לפטור מס שנתי על הכנסות מריבית או מפוליסת חסכון עד 13,440 ליחיד או 16,560 שקל לזוג (סעיף 125ד לפקודה), מצריך מכירה רעיונית לקראת סוף שנה והגשת דוח החזר מס בסופה (ניתן לשקול רכישת פוליסת חסכון במקום או בנוסף להשקעה לפי סעיף 190).